TOUR de INTERREG w Kostrzynie nad Odrą

W wyniku współpracy trzech wspólnych sekretariatów polsko-niemieckich programów INTERREG (MV-BB-PL, BB-PL i PL-SN) w dniach 25-29 września 2019 r. odbył się transgraniczny rajd rowerowy pod hasłem TOUR de INTERREG. Wspólne działanie zostało zrealizowane we współpracy z polskimi i niemieckimi stowarzyszeniami rowerowymi. Głównym celem tego wydarzenia było informowanie o wpływie polsko-niemieckich programów i projektów INTERREG .

Trasa rajdu przebiegała przez miejsca ważne dla współpracy transgranicznej, pokazująca projekty, które zostały wdrożone w ramach obecnych i poprzednich programów INTERREG.
Na mapie rowerowej INTERREG pojawiło się również miasto Kostrzyn nad Odrą. Spotkanie Burmistrza miasta Andrzeja Kunta z rowerzystami odbyło się w sobotę 28.09.2019 r. o godz. 9:30, podczas którego zostały przedstawione najważniejsze inwestycje zrealizowane dzięki środkom programowym. W tym zakresie należy wymienić projekty inwestycyjne: KCK Kręgielnia, Amfiteatr, rewitalizacja starego miasta, aktualnie remontowana Willa Wagenera i planowane zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w poblizu Amfiteatru oraz tzw. "miękkie", czyli wszelkie spotkania, których w ciągu 15 lat odbyło się ok. 50.
Należy nadmienić, że dzięki założeniom programowym (wymóg zagranicznego partnera) miasto Kostrzyn nad Odrą nawiązało szczególną współpracę i przyjacielską relację z miastem Seelow, z którym zrealizowało kilkadziesiąt projektów.

Ponadto, na ręce Burmistrza zostały złożone kartki, napisane w j. niemieckim przez dzieci ze Szczecina dla dzieci z Kostrzyna. Zostaną one przekazane do jednej z kostrzyńskich szkół.